RSS

Pedagogika personalistyczna

Outdoorowa Planeta | All Mountain | Enduro MTB | Freeride | Trail ...


Temat: pedagogika
... humanistyczna ped. personalistyczna 3 przykłady struktura grupy wychowawczej ped. alternatywna nie pamiętam dokładnie jakie te pytania były, mogłam coś pomieszać,ale sedno chyba mamy. pozdrawiam i liczę, że sie spotkamy we wrześniu...
Źródło: ped3.fora.pl/a/a,21.htmlTemat: Pytania z systemów
Grupa A 1. Źródła hermeneutyki 2. Kategorie pedagogiczne: kategoria podmiotowość 3. Cele wychowania w pedagogice personalistycznej 4. Dyscypliny pedagogiczne podstawowe grupa B 1. pojęcie edukacji 2. Procesy składniowe edukacji 3. Kategoria...
Źródło: reso2007.fora.pl/a/a,91.html


Temat: PYTANIA Z PEDAGOGIKI
nie pamiętam całej treści pytań, ale chodziło o: a) legalizm wychowawczy b) pedagogika personalistyczna na podstawie tekstów Stróżewskiego, Gadacza, Tischnera i Cichonia o, przeczytałam, co ludzie napisali wczesniej - to to...
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,104.html


Temat: historia wychowania-ważne
Hej, hej zdałam na 4, choć nie dostałam wymarzonego pytania z powstania UJ 1. wychowanie stanowe w średniowieczu 2. pedagogika personalistyczna i indywidualizm (dobrze, że w ogóle zaczęłam mówić o XX...
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,175.html


Temat: pedagogika ogólna
1. W. Stróżewski "O stawaniu się człowiekiem" [w:] tegoż "W kręgu wartości" LUB "Człowiek, wychowanie, kultura", red. F. Adamski 2. B. Suchdolski "Pedagogika jako nauka o człowieku" [w:] Źródła do działań wychowawczych i myśli pedagogicznej, t. III, ks. 2 3. K. Rubacha "Edukacja jako przedmiot pedagogiki" [w:] Podręcznik pedagogiki, red. Kwieciński 4. K. Sośnicki "Pedagogika filozoficzna" [w:] ??? nie podał jeszcze 5. K. Ablewicz "Teoretyczne i antropologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej" (s. 177-200) 6. M. Nowak "Modele uprawiania filozofii wychowawczej" [w:] Personalistyczny wymiar filozofii wychowawczej, red. Szudry i Uzar
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,566.html


Temat: Koło ratunkowe - egz. z pedagogiki
Ja i Karolina wykoncypowalysmy, że pedagogika personalistyczna jest między tradycyjną (funkcjonalną)a liberalną. Liberalna to ta, która pozostawia swobodę i chaos aksjologiczny, ale przy tej interpretacji nie można byłoby nazywać pedagogiki liberalnej pedagogiką humanistyczną bo pedagogika humanistyczna to jest to z Diltheyem. Jeśli chodzi o pedagogikę emancypacyjną i rogersa to myślę ze one są zblizone do personalistycznej. Emancypacyjna jest nakierowana na wyrażanie siebie....
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,102.html


Temat: Koło ratunkowe - egz. z pedagogiki
Ja to rozumiem tak : jeśli chodzi o pytanie 19 tradycyjna to ta pedagogika która przyjmuje odpowiedzialność zastępczą jednak jest ona tłumaczona tym,że podejmuje sie ją w intencji wychowanka,że jest to ... też się nad t6ym zastanawiałam i personalistyczna to ta per se, natomiast nie wiem czemu humanistyczna została to nazwana liberalną, nie wiem w ogóle z jakiego to tekstu, trzeba na chłopski rozum kombinować,że personalistyczną wiąże się z poznawaniem sytuacji wychowawczej, doświadczeniem naturalnym, indywidualizacją osoby, pojmowaniem osoby jako całość, a działań wychowawczych intencjonalnie a liberalna to dająca zbyt wiele wolności, mogącej przerodzić się...
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,102.html


Temat: Koło ratunkowe - egz. z pedagogiki
14- jest coś w którymś Tischnerze, ale nie znalazłam nic o rodzajach znaków. w każdym bądz razie w pedagogice personalistycznej, emancypacyjnej, zorientowanej na doświadczenie dziecko jest traktowane jako istota myśląca, która...
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,102.html


Temat: Koło ratunkowe - egz. z pedagogiki
... tradycyjnego. Miedzy nimi jest to personalistyczne. Czyli liberalne to jest to gdzie pozostawia się wychowankowi wiele swobody, w której jego wolność nie jest uzyskana naprawde bo wychowanek błądzi w chaosie aksjologicznym....
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,102.html


Temat: Filozofia
Mam pytanie do filozofów. Potrzebuję opracowań jednego z tematów. Czy ktoś poratuje? 1. Koncepcja egzystencjonalna, jej konsekwencje dla pedagogiki. 2. Człowiek jako osoba w filozofii personalistycznej. 3. Postmodernizm jako filozofia negatywna....
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=60584


Temat: Program / literatura
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów – Pielęgniarstwo Typ studiów – Studia I stopnia ( stacjonarne) 1. Nazwa przedmiot: Pedagogika 2. Wartość punktowa ECTS 2 pkt 3. Typ przedmiotu: podstawowy 4. Język wykładowy: j polski 5. Rok studiów/ semestr: I rok, st. lic., st. stacjonarne 6. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedmiotu: Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Piel. ... nauczania w pracy edukacyjnej. Student dostrzega potrzebę kształcenia ustawicznego. 9. Treści kształcenia: W ramach przedmiotu pedagogika realizowane są treści z zakresu pedagogiki ogólnej, teorii wychowania oraz dydaktyki. * Wykłady 1. Przedmiot, zakres, zadania pedagogiki. 2. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki. 3. Strategie wychowania 4. Analiza podstawowych składników treści teorii wychowania / proces, ideał, cele wychowania/. 5. Metody i środki wychowania. 6. Metody, techniki i problemy badawcze w pedagogice. 7. Przedmiot i zadania dydaktyki, jako nauki o nauczaniu- uczeniu się. 8. Cele kształcenia ogólnego i zawodowego. 9. Zasady nauczania. 10. Metody nauczania- uczenia się. 11. ... aksjologiczne i antropologiczne wychowania 7. Norma personalistyczna w ujęciu Karola Wojtyły. 8. Podmiotowość i podmioty wychowania w pracy pielęgniarki. 9. Teleologia a wychowanie w pracy edukacyjnej pielęgniarki 10. Edukacja zdrowotna dzieci, ... na zadany temat referatu. Samokształcenie Zaliczenie samokształcenia na podstawie przygotowanego na zadany temat referatu. 11. Lista zalecanej literatury: Kunowski Stefan: Podstawy współczesnej pedagogiki. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, 2004. Kubiak - Szymborska Ewa, Zając Dariusz. /red./: Podstawowe problemy teorii wychowania. Wyd. Wers. Bydgoszcz, 2006. Nowak Marian: Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1999. Tchorzewski Andrzej /red./: Wychowanie w kontekście teoretycznym. Wyd. Uczeln. Akad....
Źródło: pielegniarstwo2010.fora.pl/a/a,18.html


Temat: Co do egzaminu z pedagogiki?
posrod nauk 4.jakie mozna wyroznic rodzaje wychowania oraz jak mozna rozumiem samo pojecie wychowania 5.Prosze wymienic nauki wspolpracujace z pedagogika oraz sprecyzowac na czym polega ich wspolpraca 6. Jak nalezy rozumiec okreslenie pedagogiki jako nauki normatywnej , doswiadczalnej i praktycznej ? 7.Co jest glownym przedmiotem pracy pedagogicznej oraz jak mozna go scharakteryzowac ( co wyroznia prace pedagoga wg Langevelda) 8.Prosze scharakteryzowac pedagogike ... do przezwyciężenia w wychowaniu ? 19/ Jaka jest roznica pomiedzy interpretacja odpowiedzialnosci wychowawcy w pedagogice tradycyjnej a humanistycznej ("zorientowanej na doswiadczenie )? 20.W jaki sposob dzieki filozofii dialogu mozna uzasadnic odpowiedzialnosc ... tworzony "idealny wychowawca " a w jakich i w jakim celu "idealny wychowanek " ? 24 . Czym charakteryzuje sie postawa dialogu sytuacji wychowawczej ? 25.Jak rozumie Pan(i)zagadnienie autorytetu w pedagogice . Czy w wychowaniu autorytet jest w ogóle potrzebny ? 26.Jak interpretuje sie role autorytetu w pedagogice tradycyjnej a jak humanistycznej ? 27.Jak przedstawia sie relacja pomiedzy wychowawc.ą i wychowankiem jesli ... 42. Wychowanie jet rozumiane nieraz jako "rzemiosło " i jako " sztuka " .Proszę przedstawić podstawy takich interpretacji oraz wykazać różnice. 43. Interpretacja wolności i odpowiedzialnosci w koncepcjach wychowania personalistycznego i...
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,61.html